Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva om rumänska fängelseförhållanden hindrar överlämnande

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Åklagare, Polis, Domare, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Europakonventionen