Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Ta med överväganden om dubbelbestraffning i domskälen

HD: Ta med överväganden om dubbelbestraffning i domskälen
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Ekobrott, Skattetillägg, Straffprocess, Europakonventionen