Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hemlig dataavläsning

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Konflikt och terrorism