Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD avgör om kammarrätt kunde riva upp redan uppsagt avtal

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Offentlig upphandling, Köprätt, Avtalsrätt