Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Delägarna vid årets utgång beskattas för resultat i handelsbolag

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - individ