Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Förhandsbesked om fast driftställe borde aldrig ha lämnats

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Skatteprocess