Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ingriper inte mot regeringens beslut att stoppa vindkraftspark i Dalarna

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Energirätt