Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte återbetalning av sjukersättning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt