Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte frågan om avstängd student kunde stängas av på nytt

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt