Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte livräntedom om vibrationsskador

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Arbetsmiljö, A-kassa, pension m.m.