Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD rätt domstol avgöra överklagbarhet av Riksdagsförvaltningens beslut

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Offentlighet och sekretess