Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva maxgräns för fängelse vid sammanläggning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Påföljd, Åklagare, Domare, Straffprocess, Kriminalvård, Övrig internationell rätt