Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om ett konkursbo ska betala moms efter säkerhetsöverlåtelse

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt, Övrig affärsjuridik, Sakrätt, Köprätt, Insolvensrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga