Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om unit trust är utdelningsberättigad i kupongskattemål

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Skatteprocess, Fri rörlighet