Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD stoppar överprövningar i upphandlingar mellan statliga myndigheter

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Offentlig upphandling, Köprätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt