Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Uppsägning av avtal inom valfrihetssystem är civilrättslig tvist

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Civilprocess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Avtalsrätt