Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hög ålder inte tillräckligt för att skänkt fastighet ska jämställas med testamente

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente