Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Husköp återgår och 12,6 miljoner återbetalas efter mögelangrepp

Husköp återgår och 12,6 miljoner återbetalas efter mögelangrepp
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Fastighetsköp, Köprätt, Avtalsrätt