Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inga fel när Kronofogden tog upp räntefordran i sakägarförteckning vid exekutiv försäljning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Utsökningsrätt, Sakrätt