Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inga nya lägenheter på spinnhusområde i Norrköping – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt