Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen dispens för flytt av knärotsplantor

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd