Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inte svävande ta emot fastighet utan tillträdesdag och utan att söka lagfart

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt, Tvist mellan enskilda, Övrig fastighetsjuridik, Sakrätt, Arv, gåva och testamente

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig