Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Intervju med ombudet i HD-fallet om risken för bortförande av barn

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Vårdnad, umgänge och boende