Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

IS-kvinnas skadestånd efter grov egenmäktighet med barn blir HD-fråga

Hur ska man se på ersättningen för kränkning och sveda och värk i mål om grov egenmäktighet med barn? Den frågan ska Högsta domstolen ta ställning till enligt ett nytt prövningstillstånd. Målet kretsar runt en kvinna som under 2015 lämnade Sverige med sin son för att ansluta sig till IS – något som kom att skilja sonen från sin pappa under flera års tid.

IS-kvinnas skadestånd efter grov egenmäktighet med barn blir HD-fråga

En nu 31-årig kvinna ingick under 2010 äktenskap på muslimskt vis med en man och fick tillsammans med honom en son 2012. De hade gemensam vårdnad om sonen fram till januari 2015 och mannen fick genom dom i juni samma år ensam vårdnad.

I slutet av augusti 2014 lämnade kvinnan Sverige och anlände med sin då tvåårige son till Turkiet natten därpå. Mannen polisanmälde därefter kvinnan för egenmäktighet med barn.

Från Urfa i Turkiet reste kvinnan i början av september med sonen in i ett IS-kontrollerat område i Syrien. I senare förhör uppgav kvinnan att hon först fått bo i ett ”kvinnohus” och att en man tog ifrån henne hennes mobil. Efter en tid giftes hon med en IS-anhängare från Tunisien som också är far till två döttrar som kvinnan fött.

Kvinnan åtalades vid Lunds tingsrätt för att obehörigen och utan beaktansvärda skäl ha skiljt sonen från pappan i Sverige när de hade gemensam vårdnad. Detta skedde genom att kvinnan under förespegling att hon skulle på en två veckors semester till Turkiet. I stället fördes barnet vidare och undanhölls, bland annat i Syrien, till den 30 november 2020 då pojken återbördades till sin pappa i Sverige.

En expert på frågor kring terrorism uppgav i vittnesmål i tingsrätten bland annat att det vid den här tiden fanns mycket information i svensk massmedia om övergrepp från IS och om Syrien överhuvudtaget. Två stora händelser i media var enligt experten när IS utropade kalifatet i juni 2014 och när den amerikanske journalisten James Foley avrättades i augusti samma sommar.

Även om det kunde vara så att kvinnan hade utsatts för romantiserad propaganda från IS på Facebook och Twitter menade tingsrätten att hon ”inte kan ha undgått att också ta del av den omfattande rapporteringen om IS brutala avrättningar och våldsdåd.” Kvinnan hade alltså varit medveten om vad som pågick i IS-kalifatet, och hennes påstående om att hon inte visste någonting lämnades därför utan avseende.

Flera uppgifter talade samtidigt tydligt emot att kvinnan endast avsåg att göra en snabbvisit i det IS-kontrollerade området i Syrien för att sedan återvända till Turkiet och därifrån resa hem till Sverige.

Enligt vittnesuppgifter från kvinnans moster hade hon förberett resan till Turkiet, bland annat genom att sälja sina guldföremål och beställa saker på faktura såsom kläder, skor, jackor och niqab – trots att kvinnan tidigare alltid varit emot att ta lån eller handla på avbetalning. Dessa saker hade senare tagits med på resan.

Sammantaget var det ställt utom rimligt tvivel att kvinnan avsett att varaktigt skilja sonen från kontakt med sin pappa under en överskådlig framtid och att avsikten varit att permanent bosätta sig i Syrien tillsammans med honom.

Däremot var det inte styrkt att kvinnan frivilligt stannat i Syrien även efter det att IS besegrades i Syrien och hon tillfångatogs och placerades i kurdiska fångläger. Sammanfattningsvis hade kvinnan gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn från den slutet av augusti 2014 till dess att hon och barnen tillfångatogs omkring årsskiftet 2017/2018.

Kvinnan dömdes för egenmäktighet med barn, grovt brott, till tre års fängelse. Hon ålades även ett betala 40 000 kronor i kränkningsersättning och 20 000 kronor som ersättning för personskada i form av sveda och värk till sin son – och samma belopp till pojkens pappa. Ersättningen för sveda och värk dömdes ut trots att medicinsk utredning saknades, eftersom det ansågs uppenbart att det inneburit ett psykiskt lidande för pappan och sonen att hållas skilda från varandra.

Hovrätten över Skåne och Blekinge gjorde senare i allt väsentligt samma bedömning som underinstansen. Beträffande sluttiden för gärningen ansåg dock hovrätten att denna skulle preciseras mer än till ”omkring årsskiftet 2017/2018”. Med viss marginal till förmån för kvinnan bestämdes sluttiden därför till 1 december 2017.

I övrigt fastställde hovrätten domen mot 31-åringen.  

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd i skadeståndsdelen i målet. Prövningen ska ske med utgångspunkt i det som hovrätten funnit styrkt om händelseförloppet och alltså avse ersättning för kränkning och sveda och värk.


Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot person, Skadeståndsrätt, Övrig internationell rätt, Vårdnad, umgänge och boende