Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten klargör: ingen deklarationsskyldighet vid slutförda unionstransiteringar

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Deklaration och förfarande