Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommun höll sig inom ramen för ramavtalet – byggbolags talan om avtalsbrott ogillas

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Avtalsrätt