Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommunalt huvudmannaskap stoppar höjning av flerfamiljshus i Stockholm

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Plan- och byggnadsfrågor, Entreprenadrätt