Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommunens intressen stoppar telemast i Båstad

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Tillståndsfrågor, Energirätt, Plan- och byggnadsfrågor, Expropriation