Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommuner samordnade prövning av allmän handling – JO kritisk

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess, Konstitutionell rätt