Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommunstyrelsens ordförande bröt mot efterforskningsförbudet – kritiseras av JO

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Offentlighet och sekretess