Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kraftig värdestegring på aktier inte skäl för jämkning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Bodelning, Äktenskap och samboende, Värdepappersrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig