Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:553
Omnämnda SFS
2011:791, 21:186, 21:351, 1993:891, 2009:400
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Utsökningsrätt