Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:400
Omnämnda SFS
2010:2043, 2005:551, 2015:700, 2013:456, 2019:742, 1995:1560, 2019:766, 2015:826, 2007:528, 2018:672, 2018:731, 2017:233
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Compliance - försäkring, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt