Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:370
Omnämnda SFS
1963:193, 20:119, 20:259, 1964:548, 1983:245, 1996:242, 2005:968, 2010:614
Rättsområden
Påföljd, Domare, Straffprocess, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Övrig internationell rätt