Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:786
Omnämnda SFS
1990:1427, 1999:1229, 1999:1269, 20:46, 1997:942
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Inkomstskatt - företag