Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:876
Omnämnda SFS
1991:1128, 2017:30, 2014:821, 1991:1129, 19:162, 20:48, 2017:37, 2017:369
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt