Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:877
Omnämnda SFS
1991:1129, 2017:30, 1991:1128, 2008:416, 20:48, 2017:38
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt