Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:669
Omnämnda SFS
1994:1776, 2010:598, 21:185, 21:374, 2020:1045, 2017:1231
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Energirätt