Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:989
Omnämnda SFS
1995:1560, 1995:1554, 20:194, 21:51, 2015:818
Rättsområden
Revision och granskning, Försäkringsrätt, Compliance - försäkring, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt