Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2024:121
Omnämnda SFS
2000:562, 1998:1479, 2004:46, 2004:297, 2006:531, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2013:561, 2014:968, 2019:742, 2021:899, 2022:1746, 2024:114, 2022:1754, 24:135
Rättsområden
Övrig internationell rätt, Advokat, Straffprocess, Åklagare, Domare, Påföljd, Övrig straffrätt, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig