Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:570
Omnämnda SFS
2001:181, 1994:1563, 1994:1564, 1994:1776, 2016:1067, 2018:696, 2020:32, 2003:670, 20:340, 2020:34
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Revision och granskning, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande, Personuppgifter och integritet