Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:438
Omnämnda SFS
2012:843, 2011:1244, 20:74, 20:292, 2016:1229
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Fri rörlighet