Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:621
Omnämnda SFS
2018:696, 21:172, 21:377, 2020:1018, 1968:64, 1999:42, 2015:315, 1994:1563
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Tillstånd och tillsyn