Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:403
Omnämnda SFS
2020:000, 2014:836, 1992:160, 20:138, 20:248
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Övrig skatterätt, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt