Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:554
Omnämnda SFS
2021:553, 2011:791, 21:186, 21:351
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Fri rörlighet, Utsökningsrätt