Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1300
Omnämnda SFS
2010:659, 2017:30, 1985:125, 2001:499, 2018:744, 2019:1297, 2009:366, 20:1, 20:125, 2018:748
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt