Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1147
Omnämnda SFS
2011:1244, 1999:1229, 20:20, 20:71, 2016:888, 2000:980, 2018:2034, 2013:772
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Deklaration och förfarande, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet