Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i utsökningsbalken

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:790
Omnämnda SFS
21:161, 21:405, 1991:849, 1996:1027, 1995:298
Rättsområden
Utsökningsrätt, Insolvensrätt