Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lantmäteriets lyckades förklara faktura i högsta instans

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Fastighetsbildning