Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Mark- och miljödomstolen får bakläxa i mål om urminnes hävd

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor